Om sjukdomen

Endometrios

Det är inte många som är medvetna om att det finns en sjukdom som heter endometrios, ändå är det väldigt många kvinnor i världen som drabbas av denna sjukdom. Man räknar med att ungefär 176 miljoner kvinnor i hela världen drabbas av endometrios. I Sverige ligger denna siffra på ungefär 200000 kvinnor. Många kvinnor som har besvär, blir dessvärre feldiagnostiserade och detta kan innebära drastiska följder för en kvinna som har endometrios. Man har kunnat se att cirka 80 % av alla de kvinnor som drabbas av sjukdomen, har en viss typ av symtom. Av dessa 80 % har uppskattningsvis 20 % i stor omfattning svårartade symtom.

Vad endometrios beror på

När en kvinna menstruerar, är det livmoderslemhinnan som stöts ut ur kroppen. Om ett fel uppstår, kan slemhinnan istället förflytta sig genom äggstockarna och sedan fortsätta till insidan av mage och underliv. Oftast kan kroppen ändå stöta bort denna samling av celler som livmoderslemhinnan består av, men hos ett flertal kvinnor fastnar vävnaden och kan börja växa inne i buken. Detta i sin tur, kan resultera i att slemhinnan ger en grogrund åt tumörer som gärna utvecklas och blir stora. De kvinnor som drabbas, får då utstå en svår smärta och kan må väldigt dåligt.

Leva med endometrios

Eftersom sjukdomen är kronisk, innebär detta att endometrios inte går att bota. För de kvinnor som drabbas värst, medför detta många och långa sjukperioder, då symtom och smärta är så svår att kvinnorna är inkapabla att arbeta. Ändå är det idag svårt att få igenom en sjukskrivning hos försäkringskassan. En del kvinnor kan klara sig med de mediciner som finns att tillgå. Men det är långt ifrån alla som blir hjälpta med smärtstillande tabletter. Dessutom är styrkan på medicinen så pass hög, att det i sig ger svårigheter att klara av sitt jobb. Människor som drabbas av kroniska sjukdomar med tillhörande värk, kan få mediciner som ingår i högkostnadsskyddet. Tyvärr gäller inte detta för patienter med endometrios, då man istället väljer att skriva ut läkemedel som anses höra till preventivmedel och då inte ingår i högkostnadsskyddet.

Risker och följder

Eftersom många av de kvinnor som drabbas av endometrios, måste genomgå en operation för att avlägsna tumörer som vuxit på äggstockar, kan man riskera att aldrig kunna få några egna barn. Dessutom är informationen angående riskerna med en operation, under all kritik. Många kvinnor hävdar att de känner sig lurade, då det visat sig att man under operationen fått skador på livmodern och äggstockarna som då medför att man blir påtvingad sin barnlöshet. Om man från början ger kvinnorna rätt information, kan kvinnorna i sin tur välja att frysa ner ägg och könsceller, för att på så vis senare i livet ändå ha möjligheten att skaffa barn.

Lyft fram endometrios

Eftersom endometrios fortfarande är en relativt okänd sjukdom, är det många kvinnor som blir feldiagnostiserade eller som inte ens går till läkare, då de tror att det är vanlig mensvärk eller annat. Om man lyfter fram sjukdomen, kan många fler kvinnor få diagnos och hjälp.