Europeisk allians

Europeisk allians för att hjälpa miljoner kvinnor med endometrios

Representanter för 11 Europeiska länder träffades 8-9 oktober i Milano för att ta fram en plan för att hjälpa kvinnor som lider av den kroniska sjukdomen endometrios. En sjukdom som drabbar en kvinna av tio.

På mötet antogs en handlingsplan, med mål att utveckla en bas, från vilken man ska hjälpa och stötta de miljontals kvinnor som lider av endometrios. Syftet är att synliggöra denna svåra och förvånansvärt okända sjukdom, samt att kämpa för mer resurser till vård och forskning.

Handlingsprogrammets viktigaste punkter är:

Att genomföra en gemensam Endometriosis Awarness Week, andra veckan i mars varje år. Under veckan skall parallella aktiviteter ske i de olika länderna.

Att genomföra en europeisk studie om smärta och dess påverkan på endometriospatienternas livskvalitet. Man vet att smärta påverkar livskvaliteten hos kvinnor med endometrios på ett sätt som tidigare inte har uppmärksammats.

Att utveckla en europeisk plan för att öka uppmärksamheten och kunskapen om endometrios och dess behov bland politiker, samt bedriva lobbing för mer resurser till vård och forskning.

Att lansera en kampanj för att läkare alltid skall ange diagnoskod endometrios så fort sjukdomen är diagnosticerad ( på samma sätt som man gör med t.ex. cancer). Detta för att få fram tillförlitlig statistik över hur många som lider av sjukdomen. Idag är mörkertalet stort.

Endometriosis Awareness
Endometriosis Awareness